Activate
Per donar compliment al Reglament General de Protecció de dades (2016/679) li oferim a continuació la informació bàsica sobre protecció de dades. Disposa de la informació completa en l'Annex I d'aquest acord.• Responsable del Tractament: Granollers Mercat • Finalitat: Gestionar la relació de prestació de serveis entre emprenedors i l'empresa.• Base jurídica: Execució d'un encàrrec de prestació de serveis entre emprenedors i empresa. • Destinataris: Ajuntament i Organismes europeus• Drets: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d'oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic: empresagm@ajuntament.granollers.cat